กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน

2014-07-14_081627.jpg
Advertisements