มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ

๑๑.   มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ

การที่มีจิตใจอันแน้วแน่ จะไม่สั่นคลอนใดๆทั้งสิ้นถ้ามีอุปสรรค์หรือกิเลสผ่านเข้ามา ถ้าเราได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาป่อยครั้ง มันจะทำให้เราเข้มแข็ง เช่น เราไม่คควรดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ถ้ามีคนชักชวน

53100311_0_20120530-153333.jpg

 

 

Advertisements