เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ


 

เนื้อร้อง เพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข็มแข็ง ทั้งกายใจ

สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

button_download.gif


ค่านิยม 12 ประการ – รวมศิลปินจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่


 

เนื่อเพลงค่านิยม 12 ประการ – รวมศิลปินจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

หนึ่งรักชาติและศาสน์กษัตริย์
สองซื่อสัตย์มีอุดมการณ์
สามรู้คุณพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์
สี่ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาไม่เกียจไม่คร้าน ตั้งใจเพียรเขียนอ่านให้ดี

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

ห้ารักษาวัฒนธรรม
หกศีลธรรมต้องมีในใจ เป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปัน
เจ็ดเรียนรู้ประชาธิปไตย
แปดต้องมีวินัยร่วมกัน ต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมือง

(ดนตรี)

button_download.gif

 

Advertisements